卒業生

2014

Master

Bachelor

 • Toshiya Oshio
 • Yuya Tatsuno
 • Toshiaki TERADA
 • Tomoki HAYASHI
 • Maiko AKATSU
 • Makoto ITO
 • Yuta IWAMOTO
 • Yusaku OKAMOTO
 • Ryuji KAMIYA
 • Kanae KOBAYASHI
 • Yoshitaka SATAKE
 • Chinami TSUJI
 • Hiroaki BABA
 • Junya MIZUNO

2013

Bachelor

 • Tomohiro AOYAMA
 • Yuta KOGA
 • Katsuya SAKUMA
 • Tomomi HATANAKA
 • Ryosuke ITO
 • Masanori OKAGAKI
 • Daiki OKAMOTO
 • Tomoe KASAI
 • Hitoshi KAMADA
 • Takuya KONISHI
 • Hayato TAKEUCHI
 • Yuta NAKAGAWA
 • Satoshi YAMADA

2012

Bachelor

Ippei NIWA Kazuki HORIBA Takayuki INADA Masanori SAHARA Masaru SUMI Ryo HABAGUCHI Kenji HOTTA Shunpei MARUHASHI

2011

Bachelor

Aika SHIRANE (Mizuno Lab.)